HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Wethouder Carin Ogier kijkt terug op eerste 2,5 maand

Wethouder Carin Ogier kijkt terug op eerste 2,5 maand

Dit item is verlopen op 08-08-2021.

Aan het woord is Carin Ogier, sinds 2,5 maand wethouder in Weesp. Ogier is geen vreemde voor de stad. Behalve dat ze hier al 10 jaar woont met haar gezin heeft ze al 5 jaar bestuurlijke ervaring. Als commissielid en daarna als raadslid voor GroenLinks hield ze zich vooral bezig met stadsontwikkeling en beheer en later ook met welzijn. Ogier is van beroep sociaal geograaf, studeerde af in Groningen en werkt bij de gemeente Almere aan het programma Almere 2.0, dat zich bezighoudt met de verdere doorgroei van de stad. Haar baan staat nu even ‘on hold’, het wethouderschap van Weesp eist fulltime aandacht.

Hoe werd je wethouder?

“Toen Maarten Miner in februari opstapte zochten fractie en bestuur per direct naar een opvolger. Ik kende de meeste dossiers al en weet de weg in een gemeentelijke organisatie vanwege mijn werk in Almere. Maar wat wilde ik? Ik moest op hele korte termijn beslissen. Door de aanstaande fusie met Amsterdam is dit een spannend jaar. Er moet nog veel geregeld worden. Ik voelde die verantwoordelijkheid en besloot erin te stappen. Ik moest wachten op mijn officiële installatie op 12 maart voordat ik de inwerkdossiers mocht lezen en me kon verdiepen.”

Je kent nu het verschil tussen raad en bestuur?

“Als raadslid zit je vaak aan de voor- of achterkant van een proces. Je stelt kaders en hebt budgetrecht. En je controleert. Zijn de zaken uitgevoerd zoals afgesproken? Als bestuurder zie je alles wat daar tussen zit. Je hebt meer informatie en zit bij alle bestuurlijk overleg, veel daarvan met buurtgemeenten.”

Heb je een voorbeeld?

“Neem de kwestie rondom de windmolens. De raad wilde niet de zoeklocatie die daarvoor voorgesteld werd, maar vroeg het College om alternatieve plannen. Als bestuurder moet je er dan voor zorgen dat die plannen er komen. Je kunt leunen op de ambtelijke organisatie, maar je moet ook zelf actief sturen. Met welke partijen wil je samenwerken en wat kun je doen om de Weesper hierbij te betrekken.”

Windenergie ligt nog heel gevoelig?

“In Weesp zelf is de angel eruit omdat de zoeklocatie is vervallen. Maar we hebben wel te maken met zoeklocaties van andere gemeentes, aan onze grenzen, waar veel inwoners zich zorgen over maken. Die zorgen bespreek ik met medebestuurders van die gemeentes.”

Carin Ogier, wethouder / foto Tom Feenstra

Wat is je opgevallen in de eerste maanden.

“Hoeveel ruimte in mijn agenda opgaat aan bestuurlijk overleg. Met gemeenten uit de Gooi en Vecht werken we op veel gebieden samen. De regio voert namens de gemeenten taken uit, onder meer rond maatschappelijke ondersteuning, de participatiewet en het inzamelen van huishoudelijk afval. Daarover vindt veel afstemming plaats. Nu allemaal online.

Wat me ook opvalt is hoe hard ondersteunende ambtenaren werken. Bij alle commissie- en raadsvergaderingen staan de inhoudelijk verantwoordelijke beleidsmensen stand-by. Ook ’s avonds. En nu ik als ambtenaar aan de ‘andere kant’ sta, heb ik beter inzicht in wat een bestuurder nodig heeft. Geen lange technische verhalen. Ik wil vooral weten wat ik te brengen of te halen heb.”

Wat wil je nalaten?

“Weesp heeft de ambitie om energieneutraal te worden. Ik wil meters maken met de nieuwe plannen en bewoners actief betrekken in dit verhaal. Wat kunnen zij hieraan bijdragen, wat zijn hun ideeën. Het moet meer dan het was een gezamenlijk traject worden. En ik wil iets betekenen voor het groenbeleid. Meer en diverser groen draagt bij aan een beter leefklimaat en aan een grotere biodiversiteit. Minder maaien en aandacht voor ecologisch beheer en onderhoud zijn belangrijk. We roepen Weespers op mee te doen aan het NK Tegelwippen. Maar de gemeente moet het goede voorbeeld geven.  Er zijn nu heel wat openbare plekken betegeld waar dat niet hoeft.”

En Weespers moeten zo weinig mogelijk merken van het feit dat ze Amsterdammer worden?

(Lachend) “We willen de fusie met Amsterdam zó inrichten dat de Weesper daar zo min mogelijk van merkt. Of juist profijt van heeft. Weespers met een minimuminkomen kunnen bijvoorbeeld al gebruik maken van de Stadspas. We worden in maart 2022 wel Amsterdam, maar we blijven ook gewoon Weesp.”

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken