HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Welke afspraken gelden over de avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing?

Welke afspraken gelden over de avondklok tijdens de Tweede Kamerverkiezing?

Dit item is verlopen op 29-03-2021.

Om er voor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan en niet wordt gehinderd door de avondklok, gelden voor personen die betrokken zijn bij de Tweede Kamerverkiezing de volgende afspraken:

  • Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.
  • Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de stembureaus en tellocaties gelden.
  • Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of een e-mail, waarin staat dat ze stembureaulid of teller zijn.
  • Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring.

Op deze manier kan de verkiezing onbelemmerd doorgang vinden, ook tijdens de avondklok.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken