HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Weesper veld des doods

Weesper veld des doods

Dit item is verlopen op 03-10-2021.

Naast het bouwterrein van nieuwbouwproject Weespersluis ligt een driehoekig veldje met een inktzwart verleden. Het is het oude galgenveld van Weesp. Eeuwenlang hingen hier de lijken van geëxecuteerde misdadigers in de open lucht te vergaan.

De lichamen van geëxecuteerden werden hier opgehangen ‘om van de vogelen gegeten, en van de lucht verteert te worden’. Soms werd het slachtoffer halfdood op een rad gebonden en achtergelaten om te sterven. Het was een stukje glasheldere overheidscommunicatie: als je je misdraagt in onze stad, word je hard gestraft.

Kaart van 1726 met rood omcirkeld een impressie van het galgenveld aan de Papelaan. Reizigers vanaf Amsterdam kwamen via deze weg Weesp binnen en wisten meteen: dit is een stad van law and order.  

Rechtspraak

Vanaf het moment dat Weesp in 1355 stadsrechten kreeg, beschikte het ook over eigen onafhankelijke rechtspraak. De stadsrechten zijn vastgelegd in een document, ongeveer 1 a4’tje, met daarin ook de regels voor de rechtspraak. Op moord stond de doodstraf, maar ook op het verbreken van een gesloten vrede bij een eerder opgelost geschil.

Recht werd gesproken in de rechtszaal van het stadhuis, de raadzaal. Als de doodstraf werd uitgesproken, werd deze voltrokken op Het Grote Plein. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Zo werd in 1721 de volwassen Hendrik Janse van Gelderen wegens doodslag opgehangen, en werd een 14-jarig meisje wegens brandstichting 'een beetje gewurgd en het gezicht geblakerd'.

Het driehoekige veldje op de voorgrond is het oude galgenveld. Links nieuwbouwproject Weespersluis.

Opgravingen

Vanaf 1795 werd het tentoonstellen van geëxecuteerden als barbaars beschouwd en werden alle galgenvelden ontruimd. Het Weesper galgenveld raakte in de vergetelheid. Tot in 1980 een groep amateurarcheologen op het idee kwam het veld grondig te onderzoeken. Hierbij vonden zij resten van de galgenput, de plek waar de lijken boven hingen.

In de toekomst ligt het oude galgenveld midden in de nieuwbouwwijk Weespersluis. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat dit historische stukje Weesp onbebouwd blijft.

Met dank aan de Historische Kring Weesp en I <hartje> Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken