HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Weesp werkt aan een bodemkwaliteitskaart!

Weesp werkt aan een bodemkwaliteitskaart!

Dit item is verlopen op 21-05-2021.

Veel gemeenten in Nederland hebben al een bodemkwaliteitskaart. Voor Weesp geldt dat niet, maar daar komt binnenkort verandering in! De fusie met gemeente Amsterdam vormt een handig moment om voor Weesp een bodemkwaliteitskaart op te stellen. Zo kunnen we er gelijk voor zorgen dat de kaarten goed op elkaar aansluiten. In Amsterdam wordt de bodemkwaliteitskaart veel gebruikt voor kleine werken in de bodem zoals het plaatsen van fietsnietjes of lantaarnpalen. De verwachting is dat dit in Weesp ook het geval zal zijn. Zo kunnen we veel onderzoekskosten besparen en toch veilig in de grond werken.  

Achtergrond

Door jarenlang gebruik is de bodem op veel plaatsen in Nederland verontreinigd geraakt. Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen, denk bijvoorbeeld aan een lekkend oliereservoir van een auto of een oude stortplaats voor huisvuil. Naast deze hedendaagse voorbeelden zijn er ook talloze historische bronnen voor bodemverontreiniging aanwezig. Zo wordt er op plekken waar vroeger spiegels werden gemaakt veel kwik in de grond gevonden en hebben oude gasfabrieken teerresten in de bodem achtergelaten.

Inzicht in kwaliteit van de bodem

Omdat sommige verontreinigingen in de bodem gevaarlijk kunnen zijn is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit van de bodem is wanneer er in de grond gegraven wordt. Om dit te weten te komen wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Een andere optie is het gebruiken van een bodemkwaliteitskaart. Deze kaart is gebaseerd op allerlei verzamelde bodemmetingen en geeft de gemiddelde bodemkwaliteit van een gebied weer. Een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld volgens landelijke regels en door het lokale bestuur vastgesteld voor een periode van maximaal 5 jaar. Na die 5 jaar moet de kaart geactualiseerd worden met behulp van nieuwe bodemmetingen. Zo zorgen we ervoor dat de kaart actueel en betrouwbaar is.

Bodemonderzoek

Voor een aantal delen van Weesp is te weinig actuele informatie over de kwaliteit van de bodem om de kaart te kunnen maken. Daarom wordt de komende tijd (mei – juni 2021) bodemonderzoek uitgevoerd in Weesp. Dit gebeurt zowel in de openbare ruimte als op een aantal particuliere percelen. De betreffende perceeleigenaren en/of –gebruikers krijgen hier individueel bericht van. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau RPS in opdracht van gemeente Weesp.

Meer informatie en vragen

Omdat Weesp en Amsterdam ambtelijk al gefuseerd zijn wordt dit project uitgevoerd door gemeente Amsterdam. Voor meer informatie over het aanstaande onderzoek of de bodemkwaliteitskaart kunt u contact opnemen met Henriette van Hoek (h.van.hoek@amsterdam.nl / 06 1505 1038) of Lenka de Graaf (l.de.graaf@amsterdam.nl / 06 2334 3138).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken