HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Weesp heeft per 1 april 2021 een coördinatieverordening

Weesp heeft per 1 april 2021 een coördinatieverordening

Dit item is verlopen op 30-04-2021.

In december van 2020 heeft de gemeenteraad van Weesp besloten dat per 1 april 2021 de coördinatieverordening Weesp in werking treedt. Hieronder leggen we uit wat dat is en wat het betekent en wat de voordelen/veranderingen zijn.

Met de coördinatieverordening is het mogelijk dat besluiten zoveel mogelijk dezelfde voorbereiding, totstandkoming en rechtsbescherming (bezwaar en beroep) hebben. De procedurestappen voor de verschillende besluiten vinden dan gelijktijdig plaats. Maar dit gaat niet zo ver dat besluiten waartegen geen rechtsbescherming open staat, alsnog rechtsbescherming krijgen. Er kan bijvoorbeeld een bouwvergunning (omgevingsvergunning) voor het bouwen van een garage gecoördineerd worden met een (omgevings)vergunning voor het kappen van een boom en een (omgevingsvergunning) voor een inrit. Er worden dan drie vergunningen tegelijkertijd voorbereid en in procedure genomen en geldt er één procedure voor bezwaar en beroep.

Voordelen/veranderingen

Er zijn voordelen/veranderingen verbonden aan een coördinatieverordening. Ten eerste is de inhoudelijke samenhang en afstemming tussen besluiten beter zichtbaar. Voor de aanvrager wordt het ook snel duidelijk welke vergunningen hij nodig heeft. Door de zienswijzenperiode (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) moeten zienswijzen tijdig kenbaar zijn. Maar het belangrijkste voordeel/verandering is de tijdswinst. Doordat er geen bezwaar of  beroep openstaat tegen afzonderlijke onderdelen van het project, zal snel duidelijk worden of men kan beginnen met de realisatie van het project. Bij het samengaan van een bestemmingsplanprocedure kan er alleen nog bij de Raad van State in beroep gegaan worden. Wanneer de coördinatieverordening wordt toegepast dan moeten binnen zes weken op alle onderwerpen bezwaar of beroep ingediend zijn . Als er niet op tijd gereageerd wordt, dan zijn alle kansen op bezwaar en/of beroep verkeken.

Combinatie

Er zijn verschillende combinaties van coördinatie van besluiten mogelijk. Dit hoeven niet altijd ruimtelijke besluiten zoals vergunningen te zijn maar kan bijvoorbeeld ook gecombineerd worden met een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er moet wel altijd sprake zijn van besluiten die met elkaar samenhangen.

Geen plicht tot coördinatie

Belangrijk om te weten is dat er geen plicht tot coördinatie bestaat. De aanvrager kan bij de gemeente een verzoek indienen om de coördinatieverordening toe te passen. De gemeente beslist op een dergelijk verzoek. De praktijk laat zien dat vooral projectontwikkelaars een verzoek doen om de coördinatieverordening van toepassing te laten zijn. Daarnaast wordt met deze verordening ook aangesloten op de werkwijze in Amsterdam.

Bekendmaking of deze wordt toegepast

In de publicaties (bekendmakingen) voor procedures (op de gemeentelijke website maar ook Staatscourant) is het verplicht om op te nemen of de coördinatieverordening wordt toegepast. Zodoende is dit voor iedereen zicht- en kenbaar.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.weesp.nl of www.infomil.nl, neem dan contact op met de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken