HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnspartners ontmoeten elkaar weer live

Vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnspartners ontmoeten elkaar weer live

Vanwege corona hebben partners uit de formele zorg, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties elkaar een hele periode niet live kunnen ontmoeten. Om succesvol samen te werken aan het optimaliseren van het welzijn van de inwoners van Weesp is het echter belangrijk om elkaar persoonlijk te kennen en te weten wie wat kan betekenen.

Op donderdag 7 oktober 2021 heeft de kerngroep van het Netwerk Vrijwillige Hulp Weesp (NVHW) weer een ontmoetingsdag georganiseerd in de Wintertuin waarin dit na lange tijd weer kon plaatsvinden!

Er zijn pitches gegeven door verschillende grote en kleine organisaties. Daarnaast is er in dialoogtafels gesproken over verschillende thema’s zoals mantelzorg, de kracht van ontmoeting, de mogelijkheden rondom financiële en juridische hulp en zingeving. Ten slotte overhandigde Wethouder Astrid Heijstee aan Marjan Bijzet, die de kerngroep zal verlaten, bloemen om haar te bedanken voor haar inzet binnen de kerngroep van de NVHW.

Meer weten over NVHW?

We zien dat er nog een hoop kansen zijn om de verbinding tussen het formele en informele veld wat betreft samenwerking en doorverwijzing te versterken. De kerngroep van het NVHW zet zich hiervoor in. Meer weten over wie aangesloten is bij dit netwerk? Wat informele partijen kunnen betekenen in het voorkomen van problemen en het verhogen van kwaliteit en gezondheid van inwoners? Neem een kijkje op www.netwerkvrijwilligehulpweesp.nl of neem contact op met de kerngroep van het NVH.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken