HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Verstrijken algemene graven in 2020

Verstrijken algemene graven in 2020

Dit item is verlopen op 26-03-2021.

In 2020 zijn op begraafplaats Carspelhof de gebruiks- en onderhoudstermijnen van enkele algemene graven verstreken. Het betreft de graven met de volgende grafnummers.

  • Algemeen gedeelte, grafnummer:
    39 (A), 43 (A,), 45 (A,B,C), 62 (A,B,C), 147 (B,C), 926e (A)     
  • R.K. gedeelte, grafnummer:
    397 (B)

De termijnen kunnen niet worden verlengd. Overeenkomstig de huidige beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Weesp, artikel 23, worden de grafbedekkingen uiterlijk een jaar na het verstrijken van de gebruiks- en onderhoudstermijn verwijderd en vernietigd.

Belanghebbenden kunnen de aanwezige grafbedekking, in overleg met de beheerder, in 2021 ophalen. Gedenktekens die niet worden opgehaald, worden begin 2022 vernietigd.

De gemeente zal nog niet direct tot het ruimen en daarna herbegraven elders op de begraafplaats van deze graven overgaan. Indien hiertoe wordt besloten, zal dit tijdig worden medegedeeld via het publicatiebord op de begraafplaats Carspelhof.

Meer informatie en contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen, Henk Wichers. Telefoon: (0294) 41 43 52 / 06 53 35 35 40, e-mail: hwichers@weesp.nl                                                      

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken