HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Verlenging pilot ligplaatsen Oudegracht

Verlenging pilot ligplaatsen Oudegracht

In 2019 zijn er als proef 30 ligplaatsen gecreëerd aan de Oudegracht in Weesp. Gedurende twee vaarseizoenen konden 30 bewoners van Weesp, geselecteerd na een loting, een pleziervaartuig van maximaal 7 meter aanleggen aan de Oudegracht. De pilot is inmiddels na het afgelopen vaarseizoen van 2020 afgerond.

Evaluatie

Voor de evaluatie van de proef zet de gemeente een digitale enquête uit onder een geselecteerde groep van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit zijn veelal de direct omwonenden en de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van een ligplaats.

In de enquête wordt onder andere gevraagd naar de ervaringen met de ligplaatsen en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlastsituaties.

Verlenging

Mede door de ambtelijke fusie, maar ook door verminderde beschikbare capaciteit door de coronacrisis heeft de organisatie van de evaluatie meer tijd gekost dan voorzien. Hierdoor zullen de uitkomsten naar verwachting nog niet bekend zijn voor de start van het nieuwe vaarseizoen, dat begint op 1 april 2021. Daarom is ervoor gekozen om de pilot ongewijzigd met één vaarseizoen te verlengen tot 1 oktober 2021. Na dit vaarseizoen zal worden gekeken hoe verder wordt gegaan met de pilot op langere termijn. Hierbij zullen de uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen.   

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken