HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Tweede Kamerverkiezingen 2021

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Dit item is verlopen op 31-03-2021.

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus zijn aanpassingen nodig.

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing vindt plaats op 17 maart 2021. U kiest dan de leden voor de Tweede Kamer.

In verband met de coronacrisis worden maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen. Heeft u een kwetsbare gezondheid of bent u wat ouder? Dan kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart stemmen op 2 locaties. Bent u boven de 70 jaar? Dan mag u ook per brief stemmen.

Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

De voorwaarden om te mogen stemmen kunnen per verkiezing verschillen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt:

  • U moet op 17 maart 2021 18 jaar of ou­der zijn.
  • U moet op 1 fe­bru­a­ri 2021 de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben en in­ge­schre­ven staan in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP) van Am­ster­dam. Hebt u zich na 30 ja­nu­a­ri in­ge­schre­ven? Dan mag u niet stem­men.
  • Hebt u de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit, maar woont u in het bui­ten­land? En staat u niet meer in Ne­der­land ge­re­gi­streerd? Dan kunt u zich ui­ter­lijk 3 fe­bru­a­ri 2021 als kie­zer la­ten re­gi­stre­ren bij de ge­meen­te Den Haag.

Welke partijen doen mee?

De partijen die meedoen kunt u zien op de kandidatenlijsten. De kandidatenlijsten krijgt u samen met uw stempas thuisgestuurd. 

Meer informatie

Zie ook de volgende informatie:

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken