HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Toelatingsbeleid Basisonderwijs Weesp vernieuwd

Toelatingsbeleid Basisonderwijs Weesp vernieuwd

Dit item is verlopen op 16-07-2021.

Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij Amsterdam. De schoolbesturen van de zeven basisscholen in Weesp hebben daarom besloten om mee te gaan doen met het stedelijk toelatingsbeleid van Amsterdam. Voor de inwoners van Weesp betekent dit een belangrijke verbetering. Voor ouders wordt de kans op een plek bij een school in de buurt een stuk groter. Ouders kunnen ook goede en uitgebreide informatie over alle mogelijkheden verwachten.

Deze nieuwe manier van toelating gaat gelden voor alle kinderen in Weesp die vanaf 1 september 2018 geboren zijn. Zij gaan vanaf augustus 2022 voor het eerst naar de basisschool. Er verandert niet heel veel. Ouders kunnen nog steeds elke basisschool in Weesp kiezen. Nieuw is dat elk kind in Weesp voorrang krijgt op de vier basisscholen die het dichtst bij het woonadres van een kind staan. Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun eerste voorkeur. Dat was in de oude situatie ook al zo. Nieuw is ook, dat ouders met vragen vanaf november terecht kunnen bij de helpdesk van het toelatingsbeleid.

Aanmeldingsformulier

Ouders melden hun kind aan door het ingevulde aanmeldformulier op de school van eerste keuze in te leveren. Op het formulier mogen zij meerdere voorkeuren kenbaar maken. Ze mogen uit alle basisscholen in Weesp kiezen.

Plaatsing

Plaatsing gebeurt automatisch en vindt voor alle scholen in Weesp tegelijk plaats. Kinderen met een oudere broer of zus op school krijgen altijd een plek. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan komen eerst de kinderen in aanmerking voor wie de bewuste school een voorrangsschool is. Elk kind krijgt een plaats op de hoogst mogelijke school van zijn voorkeur. Meer dan 90% van de kinderen kreeg de afgelopen jaren via dit systeem een plek op de school van hun eerste voorkeur. In Weesp zijn voldoende basisschoolplekken voor alle kinderen die er wonen.

De inschrijving start in november dit jaar

Begin november van dit jaar ontvangen ouders alle informatie over het toelatingsbeleid en het aanmeldformulier voor schooljaar 2022-2023.

Meer informatie

Vanaf dat moment is de informatie over het toelatingsbeleid ook te vinden op Schoolwijzer-Amsterdam. Ouders kunnen daarnaast met hun vragen terecht bij de helpdesk van het stedelijk toelatingsbeleid.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken