HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Stemmen per brief voor 70 jaar en ouder

Stemmen per brief voor 70 jaar en ouder

Dit item is verlopen op 02-04-2021.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezingen ook per brief stemmen. U ontvangt eerst een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. 

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt, door:

•           uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post te doen; óf

•           deze tijdens de openingstijden af te geven bij het Stadskantoor vanaf 10 maart tot en met 17 maart.

15 en 16 maart

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn er 2 stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Dat is vooral voor kwetsbaardere kiezers die niet in de drukte op woensdag 17 maart willen komen.

Meer informatie vindt u op www.weesp.nl/verkiezingen.

Hebt u vragen over het briefstemmen? Dan kunt u bellen naar 0800-1351.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken