HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Regionale Energie Strategie klaar voor besluitvorming

Regionale Energie Strategie klaar voor besluitvorming

Dit item is verlopen op 20-06-2021.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek nemen nog vóór de zomer een besluit over de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). In de RES staat beschreven hoe de regio 230 gigawatt per uur aan duurzame energie wil opwekken.

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt alleen gezocht naar locaties voor energieopwekking met zonnepanelen, de locaties voor windmolens zijn allemaal geschrapt. De gemeente Weesp  onderzoekt de mogelijkheden van zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op geluidsschermen of wegbermen.

Wanneer een zoekgebied in de RES is opgenomen, betekent dit niet automatisch dat hier ook een vorm van energieopwekking wordt gerealiseerd. Daarvoor moet eerst een bouwvergunning worden aangevraagd en verleend. In de RES zijn afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten, lokaal eigendom, het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden, en het landschap.

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een toelichting gegeven op de keuzes die de regio Noord-Holland Zuid maakt. De toelichting is voor iedereen online te volgen via een livestream op: https://energieregionhz.nl/informatieavond-res

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken