HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Politiek Plein over participatie

Politiek Plein over participatie

Dit item is verlopen op 08-08-2021.

Op woensdag 16 juni om 20.00 uur organiseert de gemeenteraad een Politiek Plein over Weesp/Driemond – Participatie na de fusie met Amsterdam.

In aanloop naar de fusie met Amsterdam in maart 2022 en de verkiezingen van de bestuurscommissie wil de gemeenteraad van Weesp een eerste verkenning doen van de bevordering van nabijheid van bestuur door diverse vormen van burgerparticipatie. In het presidium van 19 mei is daarom besloten een politieke avond te organiseren voor alle Weespers en de bewoners van Driemond.

Opzet van het programma is: ‘Weesp/Driemond: burgers aan het woord’

Het doel van deze politieke avond is tweeledig:

  • Hoe werkt de bestuurscommissie (en gebiedsgericht werken) in de praktijk
  • Hoe willen wij in Weesp/Driemond vormgeven aan burgerparticipatie

Na een aantal korte presentaties is er gelegenheid voor dialoog en discussie. Dit is ook een mooie gelegenheid voor Driemonders en Weespers om kennis te maken met elkaar.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst door een mail te sturen voor dinsdag 15 juni 12.00 uur aan griffie@weesp.nl. U krijgt dan een ZOOM link toegestuurd. De agenda kunt u terugvinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken