HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het centrum

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in het centrum

Dit item is verlopen op 30-07-2021.

In het centrum van Weesp komen ondergrondse afvalcontainers, net zoals dat in de hele Regio Gooi en Vechtstreek gebeurt. De keuze voor ondergrondse containers is al eerder in regioverband gemaakt en hiermee verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld. De gemeente en de GAD gaan nu eerst onderzoeken welke locaties het meest geschikt zijn om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen.

Wekelijks wordt in het centrum van Weesp het afval nog aangeboden met losse vuilniszakken op straat. Dat leidt tot zwerfafval en bovendien komt er weinig van afval scheiden. Het ziet er slordig uit en trekt ander afval en ongedierte aan.  Er zullen containers komen voor restafval en papier en bovengrondse zuiltjes voor GFTE (groente- fruit en tuinafval en etensresten).

Gebied waar ondergrondse containers komen

Op zoek naar de juiste locaties

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is in een oude en krappe binnenstad makkelijker gezegd dan gedaan. Kabels, leidingen, boomwortels en bodemtype maken niet elke plek geschikt en ook moeten we rekening houden met de hijs- en draairuimte van de inzamelwagen. Daarnaast speelt het historische karakter van de binnenstad eveneens een rol: je plaatst liever geen container voor een fraai monument. 

Op een aantal locaties zijn al ondergrondse containers, deels zullen deze in een onderhoudstraject worden vervangen.

Graven proefsleuven

Op 4 mei is gestart met het graven van proefsleuven om te inventariseren waar de kabels en leidingen zich precies bevinden. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast geven. De aannemer heeft hier ongeveer een halve dag per locatie voor nodig.

Mening inwoners

Na de inventarisatie en vooronderzoeken zoals hierboven beschreven is, wordt er gekeken welke locaties het meest gunstig zijn en wordt er een concept inrichtingsplan gemaakt. We streven naar de best mogelijke oplossing voor alle partijen en leggen vooraf de plannen aan u voor, zodat u kunt meedenken en reageren. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd. Betrokken inwoners hebben hierover een brief ontvangen.

Het is de bedoeling de containers voor het eind van 2021 te plaatsen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken