HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Ontwerp omgevingsvisie Weesp 2050 ter inzage

Ontwerp omgevingsvisie Weesp 2050 ter inzage

Dit item is verlopen op 09-04-2021.

De ontwerp omgevingsvisie Weesp 2050 ligt van 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage. Het is misschien wel het belangrijkste document voor Weesp en gaat over de toekomst en alles wat het leven en werken zo fijn maakt in Weesp.

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen tot en met 24 maart een reactie geven. Kijk hiervoor op www.weesp.nl/weesp2050

Waar de visie over gaat

In de visie leest u hoe Weesp de toekomst voor zich ziet. In de visie is de gewenste koers beschreven via 4 opgaven. Prettig en Veilig Wonen, Economisch Vitaal en Ondernemend, Klimaatneutraal en Klimaatbestendig en Lokale Identiteit en Waardevolle Leefomgeving. De 14 kernwaarden van Weesp zijn het uitgangspunt. Het gaat in de omgevingsvisie om uitdagingen die op ons afkomen en die we niet uit de weg willen gaan. Tegelijkertijd willen we niet, dat met deze veranderingen Weesp en het omliggende landschap hun identiteit, hun eigenheid verliezen. Daarom is naast de koers ook de identiteit beschreven. Met de visie nodigen we iedereen uit om bij te dragen aan de toekomst van Weesp. Aan de gewenste koers en aan de identiteit zoals die in de visie beschreven is.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken