HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Mobiliteitsplan schetst toekomst tot 2046

Mobiliteitsplan schetst toekomst tot 2046

Dit item is verlopen op 06-09-2021.

Verkeer in Weesp houdt de gemoederen al jarenlang bezig. Het vinden van een balans tussen voldoende mobiliteit en een aantrekkelijke openbare ruimte, dat is waar het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 voor staat. In het plan wordt een (toekomst)beeld geschetst van de gewenste infrastructuur. Met aandacht voor verkeersveiligheid, langzaam verkeer, leefbaarheid en duurzaamheid.

Uitdaging

Weesp staat de komende jaren voor een uitdaging. De groei van het aantal bewoners leidt tot een verdere groei van de mobiliteit in en rond Weesp en tot een grotere druk op de kostbare openbare ruimte. De beschikbare ruimte in (de binnenstad van) Weesp is een schaars goed. In het Mobiliteitsplan kunt u lezen dat duurzame en ruimtebesparende vervoerswijzen voorrang krijgen en dat de beschikbare ruimte beter benut zal worden.

Het plan bekijken en erop reageren

Op www.weesp.nl/mobiliteitsplan kunt u het plan bekijken. Wilt u reageren en een zienswijze indienen? Dat kan tot 31 juli 2021 schriftelijk door een brief te sturen naar: Gemeente Weesp, t.a.v. team Mobiliteitsplan, postbus 5099, 1380 GB Weesp, of een e-mail te sturen naar: info@weesp.nl onder vermelding van Mobiliteitsplan Weesp.

Hierna zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over het plan en de ingediende zienswijzen. De raadsbehandeling is gepland op donderdag 14 oktober 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken