HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Koninklijke Onderscheiding voor de heer Wim Versteegen

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Wim Versteegen

Dit item is verlopen op 30-07-2021.

Vanmiddag kreeg de heer Wim Versteegen uit handen van waarnemend burgemeester Van Bochove een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer Versteegen kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange brede inzet op cultureel gebied. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond vanmiddag om 16.30 uur plaats bij het verenigingsgebouw van muziekvereniging De Adelaar, waar op dat moment de opening plaatsvond van de 24e editie van ‘Weespers aan de Wand’.

Van 1965 tot 1980 was de heer Versteegen betrokken bij de oprichting en de organisatie van de jongerensoos POC (Parochieel Ontspannings Centrum, later Plaatselijk Ontspannings Centrum). Daarnaast heeft hij in de jaren ‘70 jarenlang in de bewonerscommissie van de Heemraadweg gezeten, waar hij onder meer spelen organiseerde voor de kinderen uit de buurt.

Weesper Volks en Gymnastiek Vereniging

Van 1978 tot 2008 was de heer Versteegen bestuurslid bij de Weesper Volks en Gymnastiek Vereniging (W.V.G.V.). Hij vervulde bijna 30 jaar de rol van voorzitter van het hoofdbestuur van de vereniging waar 4 sportonderdelen onder vielen: Turnen, Handbal, Basketbal, en Darts. Naast alle verantwoordelijkheden als voorzitter van het hoofdbestuur werd was hij ook coördinator van de bouw van de nieuwe accommodatie, die in 2008 in gebruik werd genomen.

Stichting Beeldende Kunst Weesp

Sinds 2007 is de heer Versteegen voorzitter van Stichting Beeldende Kunst Weesp (SBKW). Sinds 1998 werd door deze stichting al jaarlijks ‘Weespers aan de wand’ georganiseerd. In 2007 nam de heer Versteegen de voorzittershamer over van de initiatiefnemers en daarmee de organisatie van ‘Weespers aan de wand’ en ‘Plein-Air’, een openbaar evenement dat ontstaan was in 2005.

Weespers aan de wand

In 2009 werd door de heer Versteegen de Stichting Weespers aan de wand in het leven. Onder zijn bezielende leiding is dit evenement uitgegroeid van één locatie met 20 lokale kunstenaars naar evenement dat op 6 verschillende locaties in Weesp plaatsvindt met meer dan 60 kunstenaars uit Weesp en omgeving en ongeveer 3000 bezoekers.

De heer Versteegen wordt geroemd om zijn bestuurlijk vermogen, zijn kennis van wet en regelgeving, zijn betrokkenheid bij bestuursleden en kunstenaars. Hij motiveert, delegeert en stimuleert anderen, zoals een goed bestuurder betaamd. Hij zorgt dat de juiste mensen op de juiste plek hun werkzaamheden kunnen doen en zet zijn netwerk in waar mogelijk.

Wim Versteegen samen met waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken