HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Herverdeling portefeuilles college

Herverdeling portefeuilles college

Dit item is verlopen op 30-06-2021.

De portefeuilles van het college van B&W zijn herverdeeld door het vertrek van wethouder De Lange die burgemeester wordt van de gemeente Landsmeer. Er komt voor hem geen vervanger in het college. Daarom is besloten zijn portefeuilles te verdelen onder de andere leden van het college. In onderstaande tabel ziet u de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het college vanaf 18 mei.

Burgemeester B.J. van Bochove Wethouder A. Heijstee-Bolt
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Handhaving en toezicht
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Voorlichting en Communicatie
 • Projectwethouder padelbanen tennis
 • Financiën
 • Subsidies
 • Fusie gemeente Amsterdam
 • Coördinerend wethouder sociaal domein (overkoepelende thema’s)
 • Sociaal domein – WMO
 • Gezondheidszorg – Ouderenzorg
 • Economische Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Citymarketing
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Projectwethouder Binnenstad
 • 1e Locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder samenwerking Amsterdam
 • Coördinerend wethouder participatie en burgerinitiatieven
 • Inclusief beleid
Wethouder J.M. Vos Wethouder C.B.M. Ogier
 • RO (met inbegrip van monumenten, wel- stand en terrassen)
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Vergunningen
 • Grondzaken
 • Projectwethouder Kostverlorenflat
 • 2e Locoburgemeester
 • Mobiliteit
 • Projectwethouder Weespersluis
 • Projectwethouder OV SAAL
 • Sociaal domein - Werk en Inkomen (Participatiewet)
 • Duurzaamheid, milieu en energie
 • Openbare ruimte: groen, grijs en blauw (wijkbeheer)
 • Integratiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Groen en wijkbeheer
 • Begraafplaatsen
 • Dierenwelzijn
 • ICT
 • Dienstverlening
 • 3e Locoburgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken