HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Herindeling Weesp en Amsterdam definitief

Herindeling Weesp en Amsterdam definitief

Dit item is verlopen op 02-08-2021.

De Eerste Kamer heeft op 8 juni 2021 het wetsvoorstel voor de herindeling van Weesp en Amsterdam aanvaard. Dit betekent dat Weesp vanaf 24 maart 2022 onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam: twee steden, één gemeente. Weesp wordt een stadsgebied binnen Amsterdam en krijgt een gekozen bestuurscommissie.

Burgemeester Halsema heet de stad Weesp en alle Weespers van harte welkom: “Wij ervaren het in Amsterdam als een heel groot cadeau dat Weesp en de Weespers volgend jaar bij Amsterdam gaan horen.”

Stadsgebied Weesp

De Weesper bestuurscommissie zal bestaan uit 11 gekozen leden. Zij kiezen uit hun midden 3 leden die het dagelijks bestuur vormen. Als stadsgebied zal de bestuurscommissie binnen de stedelijke (beleids-)kaders van Amsterdam werken, maar eigen afwegingen en keuzes maken.

Kernwaarden

De bestuursvorm van een stadsgebied met een gekozen bestuurscommissie zorgt ervoor dat de samenvoeging zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven van de Weespers. Deze nabijheid van bestuur is een van de 14 kernwaarden die belangrijk zijn voor Weesp en de Weespers, en zijn opgenomen in het bestuursakkoord tussen Weesp en Amsterdam. Waarnemend burgemeester Van Bochove van de gemeente Weesp: “Dit besluit betekent een eind aan een eeuwenlange zelfstandigheid van de stad, maar ook een begin van een samenwerking die gebaseerd is op (bestuurs)kracht, wederzijds respect en vertrouwen.”

Driemond

Het dorp Driemond maakt nu nog bestuurlijk onderdeel uit van stadsdeel Zuidoost, maar zal per maart 2022 op verzoek van de dorpsraad Driemond worden toegevoegd aan stadsgebied Weesp. Driemond zal in maart 2022 dus stemmen voor de bestuurscommissie Weesp en niet meer voor de stadsdeelcommissie Zuidoost. Wat deze overgang betekent voor de dienstverlening aan de Driemonders, wordt nog onderzocht.

Groeispurt

De samenvoeging van Weesp en Amsterdam zorgt dat de gemeente Amsterdam een groeispurt maakt. Het aantal inwoners maakt een sprong van 873.000 naar 893.000. En Amsterdam groeit van circa 219 km2 naar een oppervlakte van ruim 243 km2.
Meer informatie over de gemeentelijke herindeling: weesp.amsterdam.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken