HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  De Weesper alliantie: thermometer in de stad

De Weesper alliantie: thermometer in de stad

Dit item is verlopen op 02-07-2021.

De coronacrisis heeft enorme impact op het ondernemen, leren, werken, verenigingsleven, vrijetijdsbesteding en sociale contacten in Weesp. Het college van Weesp wil samen met de stad werken aan het herstel van de stad en verbinding en samenwerking bevorderen.

Brede mix van inwoners en maatschappelijke partners

Hierom faciliteert het college de Weesper alliantie,  een brede mix van inwoners en maatschappelijke partners (onderwijs, vrijwilligersorganisaties, hulpverleningsinstanties, ondernemers, culturele instellingen e.d.), die als belangrijkste opgave zal hebben om gezamenlijk na te denken over wat er nodig is in de stad na corona, maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen en goede samenwerking  met elkaar en met de gemeente te vinden.
  
Samen zullen wij nadenken over belangrijke maatschappelijke  thema’s waarop de coronacrisis een grote impact heeft gehad, zoals bijvoorbeeld  volksgezondheid, economie, wonen, onderwijs, werk en inkomen, cultuur, toegankelijkheid van  voorzieningen, kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid.

Samenwerking

De alliantie versterkt het zelf organiserend vermogen in de stad, draagt bij aan het gemeenschapsgevoel in Weesp en speelt een belangrijke rol  in de samenwerking en het samenleven in Weesp. Daarnaast vindt het college het van belang om de verhalen over de crisis en haar gevolgen voor bewoners  en organisaties in beeld te brengen en daarvan te leren.

De Weesper alliantie zal in eerste instantie via (stads)gesprekken ophalen wat er leeft en waar behoefte aan is. De alliantie zal in principe bestaan uit een brede mix van inwoners en maatschappelijke partners. Iedereen is welkom.

Het is de bedoeling dat de Weesper alliantie nog voor de zomer begint. Er wordt een coördinator aangesteld die de groep gaat samenstellen en de bedoeling is dat ook nog voor de zomer de eerste bijeenkomsten (waarschijnlijk digitaal) plaatsvinden.

Geïnteresseerd om mee te doen aan de alliantie?

De Weesper alliantie draagt bij aan maatschappelijk draagvlak binnen onze mooie gemeente. Bouwt jouw organisatie, bedrijf of vereniging ook actief mee aan de  samenleving en heb jij interesse om deel te nemen aan de alliantie? Of wil je op persoonlijke titel meedenken? Meld je dan aan voor de alliantie via  weesperalliantie@weesp.nl. Aanmelden kan tot 1 juli.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken