HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Bezwaarschriften in Weesp voortaan ambtelijk behandeld

Bezwaarschriften in Weesp voortaan ambtelijk behandeld

Dit item is verlopen op 15-02-2021.

Met ingang van 1 december worden de beslissingen op bezwaar voorbereid door een ambtelijke bezwaarschriftencommissie. Voorheen gebeurde dit door een externe commissie.

Nog steeds zullen hoorzittingen gehouden worden en adviezen worden uitgebracht aan het gemeentebestuur in Weesp, maar het verschil zit in de samenstelling van de bezwaarschriftencommissies. Deze zullen niet meer bestaan uit mensen van buiten de gemeentelijke organisatie, maar uit enkele ambtenaren die werkzaam zijn bij de gemeente Amsterdam.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend over een uitkering of een besluit op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan zal uw dossier worden behandeld door een medewerker die werkzaam is bij de Cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam. Als uw bezwaarschrift is gericht tegen bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, een verkeersmaatregel of een vergunning voor een horecabedrijf, dan wordt de beslissing op uw bezwaar voorbereid door het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam.

Wat betekent dit voor u?

  • U wordt gehoord door ambtenaren die goed op de hoogte zijn van de situatie in Weesp.
  • Hoorzittingen vinden niet meer in de avond plaats, maar overdag en kunnen in principe op elke werkdag gepland worden.
  • Hoorzittingen vinden plaats in Weesp. Als gevolg van de huidige beperkingen wordt echter zoveel mogelijk op afstand gehoord (telefonisch of met beeldverbinding).
  • Een kortere behandelduur.
  • Het gemeentebestuur van Weesp beslist op uw bezwaarschrift, net als voorheen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken