HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Begroting 2021 vastgesteld

Begroting 2021 vastgesteld

Dit item is verlopen op 17-01-2021.

De begroting voor 2021 is donderdag 12 november vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is de laatste begroting van Weesp. Een evenwichtige balans tussen onzekere effecten coronacrisis en investeringen.

Wethouder Financiën Léon de Lange: “Voor 2021 hebben we ambitieuze initiatieven en plannen liggen voor Weesp. We weten ook dat we voor lastige dilemma’s komen te staan. Daar hebben we met deze begroting een balans in proberen te vinden. We gaan het laatste volledige begrotingsjaar in met een financiële buffer, maar we sluiten niet uit dat er op een later moment in het jaar aanvullende keuzes gemaakt moeten worden vanwege de coronacrisis.”

Samen voor elkaar

In de begroting, met een omvang van € 54 miljoen, is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen voor elkaar’ en de onzekere effecten van de coronacrisis. Komend jaar komt er opnieuw een noodbudget om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Ook komt er extra geld voor de verwachte toename in de kosten voor uitkeringen, zorg en ondersteuning als gevolg van de coronacrisis.

Lokale lasten stijgen niet

Daarnaast wil het college investeren in gezonde schoolgebouwen, cultuur, groen, duurzaamheid en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.  Naar aanleiding van een aangenomen amendement van de WSP en VVD is met een meerderheid van stemmen door de gemeenteraad besloten dat de lokale lasten (onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing) volgend jaar niet stijgen.

Infographic

Meer informatie over de inkomsten (waar komt het vandaan?) en uitgaven (waar gaat het naartoe?) vindt u in het overzicht Begroting 2021 in één oogopslag. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken