HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  100 Weespers en Amsterdammers denken mee over klimaatmaatregelen

100 Weespers en Amsterdammers denken mee over klimaatmaatregelen

Dit item is verlopen op 22-10-2021.

Amsterdam en Weesp willen dat in 2030 55 procent minder CO₂ wordt uitgestoten dan in 1990. Met de huidige maatregelen gaan we dat nog niet halen. De gemeente Amsterdam vraagt 100 Amsterdammers en Weespers om in een mini-burgerberaad extra maatregelen te bedenken waarmee we die doelstelling wél gaan halen. Vooruitlopend op de fusie worden Weespers hier al bij betrokken.

Ieder jaar berekenen we wat de effecten zijn van de maatregelen die zijn genomen om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Dit gebeurt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij concluderen dat er met de huidige maatregelen in 2030 niet 55 maar 37 procent minder uitstoot zal zijn. Er moeten dus extra maatregelen bedacht en genomen worden.

Deelname

Een groep bewoners van Weesp en Amsterdam van 16 jaar en ouder wordt ingeloot en uitgenodigd om mee te doen aan dit mini-burgerberaad. Uit de aanmeldingen selecteren we 100 deelnemers die een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad zijn. Zij krijgen de kans om extra maatregelen te bedenken waarmee we onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. Ze doen dit onder begeleiding en met hulp van onafhankelijke experts. Ook kunnen de deelnemers zelf aangeven welke deskundigen ze willen uitnodigen. Eerst krijgen ze uitgebreide informatie over het onderwerp. Daarna gaan ze in groepen in gesprek om nieuwe maatregelen te bedenken. Het college neemt hun aanbevelingen over als ze voldoen aan de vooraf voorgestelde randvoorwaarden en legt ze voor aan de raad.

Waarom een mini-burgerberaad?

Er is nog niet zo veel ervaring met burgerberaden, maar er zijn in binnen- en buitenland meerdere voorbeelden waarbij een burgerberaad tot mooie en succesvolle resultaten heeft geleid. Een burgerberaad is een vorm van zogenaamde overlegdemocratie waarbij niet de politiek, maar de bewoners zelf op zoek gaan naar oplossingen voor toekomstige uitdagingen. Het klimaatvraagstuk heeft kenmerken die zich goed lenen voor een burgerberaad: het onderwerp is ingewikkeld en vraagt om ingrijpende keuzes op korte termijn die pas op langere termijn voordelen opleveren.

We verwachten de uitkomsten van het mini-burgerberaad begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor te leggen. We spreken van een mini-burgerberaad omdat het proces in een korte periode wordt doorlopen en een compacte vraagstelling bevat.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken