HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Invloed uitoefenen raad  |  Brief aan de raad

Brief aan de raad

U kunt de raad een brief schrijven wanneer u vindt dat er meer aandacht aan bepaalde zaken besteed moet worden. Deze brief komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering te staan. Een brief is openbaar, tenzij u aangeeft dit niet te willen. De raad stelt vast hoe uw brief wordt afgehandeld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken