HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Het college belicht…  |  Het college belicht... 5 oktober 2021 (Carin Ogier)

Het college belicht... 5 oktober 2021 (Carin Ogier)

Afbeelding Carin Ogier

Beste Weespers,

Het duurt niet lang meer of de bladeren vallen van de bomen. Het groene seizoen is bijna voorbij. Een mooi moment om tijdens een wandeling met bewoners te spreken over het groen in hun wijk. Afgelopen vrijdag was de eerste wandeling in Aetsveld. Met bewoners is gesproken over hoe het groen in de wijk is opgebouwd en welke soorten bomen en planten daar typisch bij horen.

Wandelen langs het groen

Bewoners gaven aan wat zij mooi vinden aan het groen in de wijk, wat er mist en wat zij zouden toevoegen of verbeteren aan het groen in de wijk. De aandachtspunten voor het beheer en onderhoud, en wensen voor vergroening hebben we gehoord.

Door de wandeling werd er met andere ogen naar het groen gekeken en was er ook waardering voor het bestaande. Met de ideeën zal de gemeente in de toekomst rekening houden bij het werk aan het groen in de wijken. Op vrijdag staat er nog een wandeling gepland in Hogeweij, op zaterdag in het Centrum en volgende week woensdag in Zuid. Opgeven voor deze wandeling kan door een e-mail te sturen naar: kees.steeman@amsterdam.nl.

Het groenbeleidsplan

De wandelingen organiseren we in het kader van het Groenbeleidsplan. Dit plan richt zich op het behouden en versterken van het groen in Weesp. De uitwerking van dit plan is opgenomen in de omgevingsvisie, waarover de gemeenteraad volgende week donderdag zal besluiten. In de omgevingsvisie leggen we de gewenste ontwikkeling van Weesp in de toekomst vast. Amsterdam zal deze omgevingsvisie overnemen. Het groen is een belangrijk onderdeel. Weesp is een groene stad en dat willen we graag zo houden en versterken.

Het versterken van het groen doen we bijvoorbeeld ook in het buitengebied, het open landschap rond Weesp. Hier werken we samen met agrariërs aan het bevorderen van de biodiversiteit. Door toevoeging van bloemen en kruiden aan het grasland wordt het landschap aantrekkelijker, het leefmilieu van koeien, insecten, (weide)vogels en andere dieren verrijkt en de bodemvruchtbaarheid verbeterd.

Wind en regen laten van zich horen, de herfst komt eraan. Ik hoop dat u geniet van de kleuren en de veranderingen in de natuur in en om Weesp. 

Carin Ogier, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken