HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Duurzaamheid  |  Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

De gemeente Weesp wil de komende jaren inwoners stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederlandse steden gedaan onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Dit is een landelijk platform dat zich inzet om mensen aan te sporen, hun tuinen te vergroenen.

Wethouder Maarten Miner heeft de overeenkomst ondertekend en is blij dat de ‘Operatie’ van start kan gaan. “Ik hoop dat we met deze actie mensen kunnen prikkelen om mee te denken over ons veranderende klimaat. Iedereen kan bijdragen aan de vergroening van Weesp. Alle kleine beetjes helpen namelijk!”

Nadelen ‘tegeltuinen’

Een onderhoudsarme tuin, deels of geheel betegeld, is momenteel erg populair in Nederland. Ook in Weesp is dit het geval. Een versteende tuin brengt echter nadelen met zich mee. Verstening zorgt voor hitte-stress op warme dagen. In een versteende tuin vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool. Verder zorgt de verstening van tuinen voor een afname van de biodiversiteit.

Activiteiten

De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor acties om inwoners te inspireren en enthousiasmeren. Om mensen te prikkelen hun tuin (deels) te onttegelen en zo zelf actief bij te dragen aan de vergroening van Weesp, organiseert de gemeente diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld een tuinschetsmiddag, workshops voor meer biodiversiteit in de tuin en straatacties met de hele buurt. De komende tijd zullen deze activiteiten op deze webpagina, sociale media en in het Gemeentenieuws dat wekelijks in het WeesperNieuws wordt gepubliceerd.

Meedenken

Inwoners van Weesp worden van harte uitgenodigd om mee te denken over Operatie Steenbreek. Iedereen met een leuk idee om Weesper tuinen te vergroenen, wordt verzocht dit met ons te delen via het mailadres steenbreek@weesp.nl onder vermelding van ‘Operatie Steenbreek’.

Meer over Operatie Steenbreek

Bij de receptie van het stadskantoor is foldermateriaal verkrijgbaar over Operatie Steenbreek. Nog meer informatie over Operatie Steenbreek vindt u op de website van Operatie Steenbreek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken