HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Duurzaamheid  |  Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat in de belangstelling. Er is steeds meer vraag naar duurzame producten of diensten. Maar wat houdt duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nou precies in en wat betekent het voor uw bedrijf? Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Bij uw bedrijfsvoering houdt u rekening met de effecten op medewerkers, milieu en maatschappij. Wat dat voor uw bedrijf inhoudt is natuurlijk sterk afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en van de activiteiten.

U kunt denken aan allerlei verbeteringen op het gebied van logistiek en het woon-werkverkeer van het personeel.  Ook kunt u maatregelen nemen op het gebied van duurzaam inkopen, energiebesparing of de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Veel informatie is te  vinden op de website: www.ondernemersplein.nl/ondernemen/duurzaam-ondernemen/


Financiële regelingen

Op bovengenoemde website staat ook een link naar financiële regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Vervroegde Afschrijving Milieumaatregelen (Vamil). Informatie daarover is ook te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 

Industrie Vereniging Weesp (IVW)

Veel bedrijven in Weesp zijn aangesloten bij de IVW, de Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken. IVW organiseert netwerkbijeenkomsten en bevordert de samenwerking.

De IVW is ook actief op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben zij een collectief project op het gebied van afvalinzameling. Naast het financiële voordeel voor IVW- leden is een belangrijk doel van de samenwerking efficiënter om te gaan met afvalstromen op bedrijventerreinen. Ook hebben ze een project om zonnepanelen te installeren op de bedrijfsdaken.

Kijk op de website van de IVW voor meer informatie en collectieve acties.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken