HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Duurzaamheid  |  Afval en grondstoffen

Afval en grondstoffen

Circulaire economie

In onze huidige economie gebruiken we veel materialen en producten maar één keer. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. In de circulaire economie zijn milieu, geld én mensen belangrijk.
 

Voorkómen van afval

Voorkomen van afval is beter dan weggooien. Hier staan een paar voorbeelden, maar u kunt er waarschijnlijk nog veel meer verzinnen.

  • De winkels van De Kringloper zijn goed voor mens en milieu. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze geven meubels en andere spullen een tweede leven. www.dekringloper.nl
  • Waarom weggooien als je het ook kunt repareren? Breng kapotte spullen naar het Repair Café en laat het maken. Kijk voor openingstijden op www.repaircafeweespmuiden.nl
  • Geen reclamefolders meer in uw brievenbus door een NEE-NEE- of NEE-JA-sticker. Gebruik de NEE-JA- sticker als u wel het Weesper Nieuws en andere huis-aan-huisbladen wilt ontvangen. U kunt de sticker gratis afhalen bij het klant contact centrum van de gemeente.
  • Met een composthoop in de tuin maakt u van groente- en tuinafval mooie compost.
  • Een eigen tas mee naar de winkel of markt, zodat je niet voor elke nieuwe aanschaf een plastic tasje hoeft te kopen.
     

Van afval naar grondstof

Als er dan toch nog afval overblijft, gooi het dan gescheiden weg. Dan kan er weer iets nieuws van worden gemaakt. In Weesp halen we plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD), papier, glas, gft, kleding en chemisch afval op bij de woning of in de wijk. U kunt grof huishoudelijk afval gratis aanleveren op het GAD scheidingsstation aan de Nijverheidslaan 1c in Weesp. Overige afvalstoffen kunt u gescheiden aanbieden op de scheidingsstations (milieustraat) van de GAD. Kijk hoe u het verschil kunt maken op de website van de Grondstoffen en afvalstoffendienst.


Circulair ondernemen

Circulair ondernemen biedt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. De bedrijvenvereniging IVW houdt zich steeds meer bezig met duurzaam ondernemen. Bedrijven werken samen op het gebied van afvalinzameling en op het gebied van realisatie van zonnepanelen op de bedrijfsdaken. Lees meer hierover op de website van de IVW.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken