HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verstrijken van algemene graven in 2015

Verstrijken van algemene graven in 2015

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

In 2015 zijn op begraafplaats "Carspelhof" de gebruiks- en onderhoudstermijnen van de algemene graven die in 2005  zijn uitgegeven verstreken. Het betreffen de graven met de volgende grafnummers.

Algemeen gedeelte, grafnummer:

71 (A, B,C) – 72 (A, B, C) – 73  (C)

156 (A, B, C) – 157 (A, B, C) – 46 (A)                                              

R.K. gedeelte, grafnummer:

411 (B)                                    

De termijnen kunnen niet worden verlengd. Overeenkomstig de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011, artikel 23, worden de grafbedekkingen uiterlijk een jaar na het verstrijken van de gebruiks- en onderhoudstermijn verwijderd en vernietigd.

Belanghebbenden kunnen indien aanwezig de grafbedekking, in overleg met de beheerder het komende kalenderjaar 2016 ophalen. Gedenktekens die niet worden opgehaald worden begin 2017 vernietigd.

De gemeente zal nog niet direct tot het ruimen en daarna herbegraven elders op de begraafplaats van deze graven overgaan. Indien hiertoe wordt besloten, zal dit tijdig worden medegedeeld via het publicatiebord op de begraafplaats Carspelhof.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaatsen, Henk Wichers. Telefoonnummer  (0294) 41 43 52  /  (06) 53 35 35 40.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken