HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verordening leges

Verordening leges

Dit item is verlopen op 15-07-2015.

De gemeenteraad van Weesp heeft de volgende verordening vastgesteld:

de ‘Verordening leges 2015 I’ inclusief de tarieventabel en de artikelsgewijze toelichting op de verordening en de tarieventabel

In de verordening zijn onder andere opgenomen de bepalingen voor de heffing en invordering en de tarieven voor het belastingjaar 2015 van de leges.

Dit besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking op welke datum het voorgaande besluit komt te vervallen. De nieuwe verordening is van toepassing vanaf 1 juni 2015. De oude verordening geldt dan alleen nog voor heffingen vanwege feiten vóór laatstgenoemde datum. De verordening ligt de komende 12 weken ter inzage in het infocentrum.

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken