HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Utrechtseweg 45

Utrechtseweg 45

Dit item is verlopen op 09-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend, dat op 5 januari 2016 het wijzigingsplan Utrechtseweg 45 (IDN code: NL.IMRO.0457.BP02WP03LG-vg01) ongewijzigd is vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het verplaatsen en nieuwbouw van de bestaande woning Utrechtseweg 45.

Plangebied

Het plangebied betreft de locatie Utrechtseweg 45 in het landelijk gebied van de gemeente Weesp.

Plan raadplegen

Het wijzigingsplan Utrechtseweg 45 ligt met ingang van 28 januari 2016 voor 6 weken ter inzage (t/m woensdag 9 maart 2016) en kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02WP03LG-vg01). Het plan ligt tevens gedurende die periode tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp.

Beroep

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de inzagetermijn beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Binnen de genoemde inzagetermijn kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend. Het beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ingevolge artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken