HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Utrechtseweg 45

Utrechtseweg 45

Dit item is verlopen op 09-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend, dat met ingang van donderdag 29 oktober 2015 tot en met woensdag 9 december 2015 het ontwerpwijzigingsplan Utrechtseweg 45 (IDN code: NL.IMRO.0457.BP02WP03LG-on01) ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor het verplaatsen en nieuwbouw van de bestaande woning Utrechtseweg 45.

Plangebied

Het plangebied betreft de locatie Utrechtseweg 45 in Weesp. De locatie ligt in het landelijk gebied van de gemeente Weesp.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, bij voorkeur schriftelijk hun zienswijze omtrent het bovengenoemde wijzigingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp, onder vermelding van “zienswijze ontwerpwijzigingsplan Utrechtseweg 45”. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan per e-mail via wgijzen@weesp.nl en/of rschutte@weesp.nl contact worden opgenomen met de heer Gijzen en/of de heer Schutte.

Plan raadplegen

Het ontwerpwijzigingsplan Utrechtseweg 45 kan worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02WP03LG-on01). Het plan ligt tevens tijdens openingstijden ter visie bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken