HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Uitnodiging informatieavond stationsgebied

Uitnodiging informatieavond stationsgebied

Dit item is verlopen op 15-07-2015.

Op dinsdag 16 juni aanstaande organiseert de gemeente een informatieavond over het stationsgebied in Weesp. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven hierbij aanwezig te zijn, is ervoor gekozen het programma twee keer te doorlopen op één avond. Er zal om die reden zowel om 19.00 uur als om 20.30 uur een presentatie worden verzorgd. De presentatie zal na afloop ook beschikbaar worden gesteld op de gemeentelijke website.

Aanleiding

Op 16 maart 2015 is door het ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail een informatieavond georganiseerd over de ontwikkelingen bij station Weesp. De avond was erg druk bezocht. Wij hebben echter gemerkt dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn gebleven en er behoefte is aan informatie over de ontwikkelingen rondom het station.

Om die reden organiseert de gemeente - los van het ministerie en ProRail - een avond waarop wij u graag informeren over de huidige stand van zaken. We hopen op deze informatieavond  zoveel mogelijk antwoord te kunnen geven op uw vragen en u te informeren over de ontwikkelingen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan tot vrijdag 12 juni 2015 bij
mw. S. Reimus via info@weesp.nl of tel. (0294) 491 391.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken