HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Burgemeester en wethouders hebben een mandaatbesluit genomen. Het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt hiermee per 2017 uitgeoefend door de Regio Gooi en Vechtstreek

U kunt deze besluiten de komende twee weken inzien bij het informatiecentrum.

Om het hiervoor genoemde besluit te kunnen inzien kan een afspraak voor inzage worden gemaakt bij het team Samenleving op tel. (0294) 491 391 (van 8.30 – 17.00 uur).

Voor de bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom Algemene Informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken