HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage

Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage

Dit item is verlopen op 30-03-2016.

De voorzitter van de Regio Gooi en Vechtstreek brengt ingevolge het bepaalde in artikel 32k lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling juncto artikel 139 van de Gemeentewet ter openbare kennis dat

het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in haar vergadering van 4 februari 2016 heeft besloten tot vaststelling van de Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage, nr. I5.00088I0.

de tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage met ingang van 10 februari gedurende 12 weken ter inzage ligt bij de regiogemeenten (in Weesp tijdens openingstijden in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a) én bij de receptie van het kantoor van de Regio Gooi en Vechtstreek, Bordesstraat 80 te Bussum.

de tijdelijke subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage met ingang van 10 februari 2016 ook kan worden geraadpleegd op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek www.regiogv.nl  onder het kopje Beleid Sociaal Domein > publicaties.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken