HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Straatnaambesluit

Straatnaambesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat in de vergadering van 17 januari 2017 is besloten om de volgende straatnamen toe te passen voor de locatie fase 1 van de Bloemendalerpolder & de schoollocatie:

  • Muiderslotlaan
  • Fort Abcoudestraat
  • Abcoudepad
  • Fort Hinderdamstraat
  • Hinderdampad
  • Fort Diemerdamstraat      

De kaart behorende bij het besluit ligt tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken