HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk Veelgestelde vragen èn antwoorden

Over veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en werk Veelgestelde vragen èn antwoorden

Dit item is verlopen op 06-05-2015.

Over de veranderingen in jeugdhulp, zorg, welzijn en begeleiding naar werk leven vragen en ook misverstanden. Hieronder helpen wij deze graag de wereld uit.

 

Waar kan ik terecht in een crisissituatie in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg?
U belt in zo’n geval uw eigen huisarts of huisartsenpost. In levensbedreigende situaties belt u 1-1-2.

 

Wat gebeurt er met mijn huishoudelijke hulp via de Wmo?
Uw huishoudelijke hulp via de Wmo stopt dit jaar niet zomaar. Als er iets verandert, neemt de gemeente contact met u op. Gemeenten hebben vanaf 2015 minder geld om de huishoudelijke hulp te financieren. We werken aan een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die in 2014 huishoudelijke hulp hadden, dit in 2015 ook kunnen houden.

 

Als ik een hoog inkomen of veel vermogen heb, krijg ik dan ook ondersteuning?
Als u ondersteuning vanuit de Wmo (voorheen vanuit de Awbz) nodig heeft, krijgt u deze. Het maakt niet uit of u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Dit kan wel betekenen dat u een hoge eigen bijdrage betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling. Er is een landelijk maximum vastgesteld voor de eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK om uw eigen bijdrage te berekenen met de rekenmodule. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt ervoor dat u niet meer betaalt dan dit maximum.

 

Staat uw vraag er niet bij?
Kijk op www.weesp.nl, bel (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken