HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Mandaat voor huisvestingsvergunning en urgentie toekenning

Mandaat voor huisvestingsvergunning en urgentie toekenning

Dit item is verlopen op 06-04-2016.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben de regionale Huisvestingsverordening 2015 vastgesteld. Als consequentie daarvan zijn zij en dus ook Weesp wettelijk verplicht een systeem voor het verlenen van een huisvestingvergunning te hanteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders vanaf 1 juli 2015 mandaat verleend Ymere voor het afgeven van huisvestingsvergunningen op basis van de huisvestingsverordening 2015. Omdat er sprake is van een nieuwe huisvestingsverordening is tevens de regio opnieuw gemandateerd voor het toekennen van urgenties. Deze werkzaamheden worden nu ook al door de regio uitgevoerd. Het Mandaatbesluit ligt vanaf 25 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken