HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Mandaat voor gesloten plaatsing jeugd

Mandaat voor gesloten plaatsing jeugd

Mandaat voor gesloten plaatsing jeugd

Burgemeester en wethouders hebben een mandaatbesluit genomen. Per 2017 zal de gecertificeerde instelling De Jeugd- & Gezinsbeschermers gemandateerd zijn voor jeugdzorg plus, gesloten plaatsing. Vanwege de wijziging van Veilig thuisregio verandert de gecertificeerde instelling die voor de gemeente Weesp betrokken is bij de besluitvorming jeugdzorg plus. U kunt dit besluit de komende twee weken inzien bij het informatiecentrum.

Om het hiervoor genoemde besluit te kunnen inzien kan een afspraak voor inzage worden gemaakt bij het team Samenleving op tel. (0294) 491 391 (van 8.30 – 17.00 uur).

Voor de bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom Algemene Informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken