HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  M. Nijhoffstraat 128

M. Nijhoffstraat 128

Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is binnengekomen voor:

M. Nijhoffstraat 128

  • het realiseren van een muurdoorbraak

    datum ontvangst 30 november 2016

Ter inzage

Om de hiervoor genoemde aanvraag in te zien kan een afspraak gemaakt worden bij het team vergunningen op telefoonnummer (0294) 491 391

(van 8.30 - 17.00 uur).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken