HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Keverdijk 14

Keverdijk 14

Keverdijk 14 rectificatie**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij besloten hebben om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en c, alsmede art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit “bouwen” en de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan” ten behoeve van het volgende plan:

  • het realiseren van een (vervangende) woning op het perceel Keverdijk 14

    In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 20 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (tijdens openingstijden).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken