HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht.…

Het college belicht.…

Dit item is verlopen op 01-06-2016.

Veel inwoners in Weesp zorgen langdurig voor een naaste die ziek of zorgbehoevend is. Zij doen dit vaak naast hun gebruikelijke werk en daardoor kan het een zware belasting worden. Voor ons is het belangrijk om alert te zijn op het ondersteunen van deze groep mensen.

Vaak ervaren mensen niet dat ze mantelzorger zijn. Ze kiezen niet bewust voor de zorgtaken en zorgen vaak vanuit een emotionele band voor hun naasten. Het begrip mantelzorger is vaak ook niet bekend. Ik heb al een aantal gesprekken met mensen gevoerd waarbij ze aangaven uit liefde voor iemand te zorgen en zich niet te herkennen in het begrip van de mantelzorger.

Daarom is het des te belangrijker dat wij met deze mensen in gesprek komen en hen kunnen wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt voor ondersteuning. Eind maart hebben wij een avond georganiseerd en zijn wij in gesprek gegaan met de mantelzorgers die zich bij ons hebben gemeld.

Daarbij bleek dat er veel behoefte is aan informatie over welke vormen van ondersteuning er vanuit de gemeente zijn. Bijvoorbeeld dat je, via Versa, vrijwillige respijtzorg kunt aanvragen waarbij een vrijwilliger de zorgtaken tijdelijk over kan nemen. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen als de zorginzet niet meer mogelijk is.

Wij gaan uiteraard verder praten met de mantelzorgers. Naast het informeren, willen wij namelijk ook graag weten welke vormen van ondersteuning zij nog meer nodig hebben. Zodat wij als gemeente daar op in kunnen spelen. Herkent u zich in dit verhaal? Dan wil ik u vragen contact met ons op te nemen en uw verhaal en behoefte met ons te delen. Dat kan door te bellen met (0294) 491 391 of een mail te sturen naar info@weesp.nl

Astrid Heijstee, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken