HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht.…

Het college belicht.…

Dit item is verlopen op 25-05-2016.

Op de website van het Weespernieuws stond dit weekend het bericht over de hoge aanslag voor de  onroerendzaakbelasting van de Koninklijke Harmonie de Adelaar. De vereniging geeft aan dat zij dit niet meer zou kunnen betalen en verzoekt om kwijtschelding.

Deze brief hierover is in behandeling bij het college en in deze rubriek kan ik daar uiteraard niet op vooruitlopen. In de sociale media wordt echter al gesproken over het feit dat de gemeente verenigingen om zeep zou helpen. De gemeente slaat verenigingen aan als ware het bedrijven, enz.

Meningen in sociale media gaan snel, het oordeel wordt onmiddellijk geveld.

Weesp is echter trots op het grote aantal verenigingen en het beleid is absoluut niet gericht op het wegbezuinigen van de verenigingen. Elke vereniging met voldoende bestaansrecht is meer dan welkom. Weesp is blij met de diversiteit en samen brengen van inwoners waar de verenigingen zorg voor dragen.

Weesp zou verenigingen behandelen ‘alsof het bedrijven zijn’. Ook dit behoeft enige toelichting: de OZB kent twee categorieën: woningen en niet-woningen. Bij de woningen betaalt alleen de eigenaar belasting. In het verleden gold dat ook voor de gebruiker, maar dat is bij wet afgeschaft. Voor de niet-woningen (en dat zijn dus niet alleen bedrijfspanden) geldt zowel het eigenaarstarief als het gebruikerstarief. De Koninklijke Harmonie de Adelaar is eigenaar dus wordt aangeslagen voor beide tarieven. Dat is altijd zo geweest. De OZB voor niet-woningen is in 2016 slechts verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,2%. De kosten zijn dus vrijwel niet gewijzigd.

De gemeente stimuleert het verenigingsleven en kan daarbij faciliterend optreden. De gemeente kan echter niet de organisatie van een vereniging overnemen. Toen kort geleden de Oranjevereniging aangaf dat zij niet meer in staat was om Koninginnedag te organiseren (ik weet het, het is Koningsdag, ik kan er maar moeilijk aan wennen) is dat niet een taak die de gemeente vervolgens overneemt. Verenigingsleven en festiviteiten zijn er voor en door burgers. Blij overigens dat Koningsdag toch gered is. Ik kijk er naar uit!

Joop Overmars, wethouder 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken