HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht.…

Het college belicht.…

Dit item is verlopen op 11-05-2016.

In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Iedereen mag een school stichten gebaseerd op eigen levens- of geloofsovertuiging, als er maar genoeg animo voor is. In principe (er moet natuurlijk wel plaats zijn…) mag iedereen zijn kind sturen naar de school van eigen keuze. De kwaliteit van het onderwijs wordt door de wet geregeld en de kosten dragen we via de belastingen met zijn allen.

In Weesp kunnen we kiezen uit openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De besturen werken heel goed samen en hebben zelf afspraken met elkaar gemaakt, het zogenaamde spreidingsbeleid. Zo maken ze het mogelijk dat zoveel als mogelijk elk kind in eigen wijk naar school van eigen keuze kan.

Om dat te bereiken gebruiken de scholen een gemeenschappelijke procedure voor inschrijving en plaatsing met dezelfde criteria voor voorrang.

De bedoeling van dit beleid is dat de keuzevrijheid van de ouders gerespecteerd wordt; en tegelijk  dat de rechtsgelijkheid bij het krijgen van een plaats gegarandeerd wordt en een evenwichtige spreiding over de scholen van de kinderen met specifieke ondersteunings-behoeften bereikt wordt.

Ouders maken bij inschrijving een 1e, 2e en 3e keuze. Het streven is natuurlijk dat er zoveel mogelijk 1e keuzes gerealiseerd worden. Helaas lukt het niet altijd om iedereen tevreden te stellen. En de  troost dat er geen slechte scholen in Weesp bestaan, is natuurlijk een beetje schraal als je echt je zinnen op een bepaalde school had gezet. Toch hoop ik dat ouders na een nadere kennismaking met de betreffende school, hun kind met een goed gevoel naar school brengen!

Peter Eijking, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken