HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 20-04-2016.

Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking ontvangen. Dit jaar voor het eerst niet meer vanuit de gemeente Weesp, maar van de samenwerkende gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp. Belastingen SWW heet het nieuwe samenwerkingsverband. Ondanks dat de samenwerking tussen de drie gemeenten op meerdere terreinen is beëindigd, is juist deze samenwerking bewust doorgezet. De drie gemeenten zijn er van overtuigd dat door samenwerking er voordelen te behalen zijn. Het gaat dan met name om de technische aspecten van de belastingheffing. De gemeenteraad van Weesp blijft verantwoordelijk voor de tarieven. Maar de waardevaststelling van de woningen en bedrijfsgebouwen (WOZ-waarde), de heffing van de gemeentebelastingen en de gehele inningsprocedure hiervan is een intensief gebeuren. Door hierbij samen te werken ontstaan er efficiency voordelen en zijn er meer mogelijkheden om specialisten in te zetten.

De belastingsamenwerking is in korte tijd opgezet. Afgelopen oktober is het startschot gegeven en we wisten dat eind februari de aanslagen op de deurmat van de bewoners zouden moeten vallen. Dat is gelukt en dat is een geweldige prestatie van de ambtenaren uit de drie gemeenten. Er was best een risico dat door de tijdsdruk het niet zou lukken.

Is er dan niets mis gegaan? Natuurlijk, er zijn in de aanloopfase problemen, maar die zijn te overzien. Zo was het nog niet mogelijk om via de website het taxatieverslag van de woning in te zien. Door ICT problemen, die met name te maken hadden met de capaciteit, was dit niet mogelijk. Vanaf 7 maart is dit probleem opgelost en kunt u via de website www.belastingensww.nl het taxatieverslag inzien. Hierin worden de kenmerken van uw woning vermeld en de woningen waarmee deze worden vergeleken. Die vergelijking is gebaseerd op verkopen die recent hebben plaatsgevonden.

Het is de bedoeling dat u via de website eventueel digitaal bezwaar kunt maken over de waardevaststelling van uw woning, echter dat is nu nog niet mogelijk. We werken hieraan en gaan ervan uit dat dit binnenkort mogelijk is. Als u overweegt bezwaar te maken, houd dan de 6 weken termijn in de gaten. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen (035-6559194) of via de e-mail (info@belastingensww.nl ).

Joop Overmars, wethouder 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken