HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht……..

Het college belicht……..

Dit item is verlopen op 09-12-2015.

Het begrip vriendschapsbanden staat sinds enige tijd op mijn netvlies. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar deze zomer deed columnist Hans Burggraaff in één van zijn bijdragen in één zin een suggestie: vriendschapsbanden aangaan met Bonaire.

Dat las ik en sindsdien staat die zin, met name door het woord Bonaire, op mijn netvlies.

Weesp heeft al meerdere jaren een zogenoemde ‘jumelage’ met de stad Svitavy in Tsjechië.

Dat betekent feitelijk dat er vriendschappelijke betrekkingen zijn tussen de gemeenten en instellingen binnen de gemeenten. De afgelopen anderhalf jaar heb ik van die vriendschappelijke betrekkingen weinig gemerkt. De besturen van beide gemeenten hebben geen contact met elkaar. FC Weesp is, voor zover ik weet, de enige organisatie in Weesp, die via een voetbaltoernooi nog jaarlijks contact heeft met een voetbalclub in Svitavy.
Eerlijk gezegd vraag ik mij af of vriendschapsbanden zoals die ooit ontstaan zijn met steden in verder weg gelegen Europese landen nog van deze tijd zijn. Aan de andere kant blijkt deze dagen dat kennis van andere culturen en gewoonten kan helpen bij het beoordelen van wat op ons af komt.

Uiteraard duid ik hier op de komst van vluchtelingen. Er is bij veel mensen zorg over wat dit met zich meebrengt. Dat is begrijpelijk. Wat betekent zo’n grote instroom van mensen vanuit een geheel andere cultuur en met andere gebruiken en gewoonten voor ons? Moeten wij vanwege hun komst onze levensstijl aanpassen?

Nee, ik denk niet direct aan het aangaan van nieuwe vriendschapsbanden.

Wel ben ik er van overtuigd dat meer kennis van elkaars cultuur en gewoonten kan leiden tot begrip.. Daaraan kunnen we wel werken.

O ja, Bonaire. Enige weken geleden was ik er kort met enkele collega’s. Wij hebben vriendschappelijke en collegiale banden met ‘de gezaghebber’. Dat is daar de burgemeester.

Graag stel ik hem binnenkort voor aan Hans Burggraaff. Wellicht groeit er iets moois.

Bas Jan van Bochove,

Burgemeester (wnd)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken