HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht……..

Het college belicht……..

Dit item is verlopen op 02-12-2015.

Afgelopen zaterdag bezocht ik de bijeenkomst in de Laurenskerk, in het kader van Weesp in actie voor bootvluchtelingen. De actie heeft ruim 13.000 euro opgebracht. Veel meer dan verwacht. Het was druk in de kerk met bezoekers en Weespers die zich hiervoor hebben ingezet. Het geeft een warm gevoel als je ziet hoe Weespers betrokken zijn en willen helpen. Een warm gevoel, dat de vluchtelingen die nu in de regen en de modder staan bij de grenzen van Slovenië, Hongarije en Servië, moeten missen.

Het thema dat nu in de Weesper politiek speelt, is naast de opvang van vluchtelingen, de begroting voor 2016. Op 28 oktober a.s. wordt de begroting behandeld in de commissie Algemene Zaken en op 5 november is er een raadsvergadering die geheel gewijd is aan de begroting. De economische vooruitzichten in Nederland zijn gunstig en langzamerhand laten we de crisis uit 2008 achter ons. Op termijn zal dat ook tot meer bestedingsruimte bij de gemeenten leiden. Er bestaat een soort automatisme in de financiering van gemeenten door het Rijk dat er voor zorgt dat als het Rijk meer geld uitgeeft, de uitkering aan het gemeentefonds dan ook verhoogd wordt. Dit noemt men ‘samen de trap op en samen de trap af’. Echter niet alle uitgaven van het Rijk werken mee in dit mechanisme. Bijvoorbeeld de 5 miljard lastenverlichting voor burgers voor komend jaar telt niet mee. Daar komt bij dat veel bezuinigingen, met name die op het sociaal domein, zijn vastgelegd voor een reeks van jaren. In de begroting voor komend jaar wordt er 1 miljoen bezuinigd, naast de kortingen op de budgetten voor het sociaal domein. Kortom we worden nog niet warm van de begroting voor 2016, maar dat gevoel is niet te vergelijken met de kou aan de grenzen in Oost Europa.

Joop Overmars,

Wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken