HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…..

Het college belicht…..

Dit item is verlopen op 29-07-2015.

Vorige week woonde ik een inspirerende bijeenkomst bij, georganiseerd door de GGD Gooi- en Vechtstreek. De rode draad was dat wij in onze huidige maatschappij anders aankijken tegen gezondheid. Waar vroeger veel mensen last hadden van fysieke ongemakken, zie je tegenwoordig ook veel mensen met geestelijke problemen. Wie kent er niet iemand in zijn of haar omgeving met een burn-out of iemand die gebukt gaat onder enorme stress. Dat komt in alle leeftijdsgroepen voor.

Wereldwijd wordt er dan ook anders naar de gezondheid gekeken en staat een positieve gezondheid voorop. Daarmee wordt bedoeld dat mensen het vermogen hebben zich aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Daarbij wordt ook meer gekeken naar wat bij kan dragen aan de bloei van individuen, teams, organisaties, scholen en wijken. En wordt de nadruk niet gelegd op onze tekortkomingen, maar wordt juist gekeken naar ontwikkeling, bloei en geluk. Een goed voorbeeld hiervan is de spinningsmarathon die afgelopen zondag werd georganiseerd in Weesp. Een tiental mensen fietste urenlang en heeft daarmee € 2500,- opgehaald voor het Ronald McDonaldhuis van het AMC. Laten we dergelijke initiatieven continu blijven stimuleren en faciliteren.

Tijdens de bijeenkomst van de GGD kwam ook aan de orde dat 8 op de 10 ouderen zich wel eens eenzaam voelt, dus ook in Weesp. Deze mensen nemen vaak niet meer optimaal deel aan het sociaal maatschappelijk leven omdat ze dat niet meer zo goed kunnen.

In deze column voor de zomer wil ik dan ook graag aandacht vragen voor de ouderen in onze samenleving. Juist in de zomer wordt de eenzaamheid extra gevoeld.  Een paar enthousiaste mensen hebben al het initiatief op zich genomen om in de zomerperiode een agenda op te stellen voor de ouderen en deze breed te verspreiden. Attendeer mensen in uw omgeving daarop. Ik wens u alvast een mooie zomer toe.

Astrid Heijstee

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken