HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht…

Het college belicht…

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

In de ambtsinstructie van de Commissaris van de Koning (CvK) staat: 'De commissaris brengt met redelijke tussenpozen bezoeken aan de gemeenten in de provincie'. Afgelopen dinsdag heeft Commissaris Remkes om die reden enkele uren doorgebracht in onze gemeente. Het werkbezoek begon met een kort bedrijfsbezoek aan Abbott Healthcare Products BV. Ondanks de beperkte tijd slaagde het management er toch in om het bedrijf goed te presenteren. Het bezoek maakte indruk, zowel op de Commissaris en zijn medewerkers als op de vertegenwoordigers van de gemeente Weesp.
Hierna spoedde het gezelschap zich naar het stadhuis. Daar wachtte een gesprek met het college van Weesp. Het gesprek vond plaats achter gesloten deuren. Om die reden is het niet gepast om hierover in deze column iets naar buiten te brengen.

 

Een van de gesprekspunten kwam echter ook aan de orde in het gesprek met de gemeenteraad. Commissaris Remkes deed hierover na afloop een mededeling in een gesprekje met Andre Verheul van het WeesperNieuws. Het betreft de toekomst van de gemeente Weesp en een mogelijke fusie met de gemeente Wijdemeren, en wellicht al dan niet later ook met Hilversum. 'Er is teveel bestuurlijke drukte in de regio Gooi & Vechtstreek', aldus de Commissaris.
Door het fuseren van gemeenten kun je die drukte beperken. Dat is de doelstelling van het bestuur van de provincie. De gemeenteraad van Weesp denkt daar op dit moment toch anders over..

 

Terugkomend op de ambtsinstructie van Commissaris Remkes: 'Van bijzondere bevindingen bij zijn bezoek aan een gemeente brengt hij verslag uit aan onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties..' Ik ben nu erg benieuwd of de gesprekken met zowel het college als de gemeenteraad van Weesp dergelijke bijzondere bevindingen hebben opgeleverd. We wachten af..

 

Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken