HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen  |  Het college belicht….. Peter Eijking

Het college belicht….. Peter Eijking

Dit item is verlopen op 02-03-2016.

Het bruist in Weesp van de bouwactiviteiten en nieuwe bouwplannen. Daar zijn we blij om, het biedt Weespers de kans een mooie woning te kopen. We krijgen er ook nieuwe inwoners mee binnen, opvallend veel jonge gezinnen. Ze kopen in onze winkels, ze worden lid en vrijwilliger van onze clubs en verenigingen, bezoeken onze voorstellingen en restaurants; kortom ze verrijken onze gemeenschap.

Maar het gaat allemaal wel om koopwoningen en lang niet iedereen kan zich die luxe permitteren. De woningbouwcorporaties moeten de oplossing bieden: zij beheren en bouwen huurwoningen voor mensen met lage inkomens.

In Weesp hebben we gelukkig veel van die sociale huurwoningen: meer dan 3200 en dat is 38% van alle woningen. Dat is veel en toch is het te weinig, want we hebben een lange wachtlijst.

Maar hebben we nu een lange wachtlijst omdat we te weinig sociale woningen hebben of omdat de koopwoningen te duur zijn? Of doen de banken te moeilijk? Of willen huurders hun woning en buurt niet meer uit terwijl ze best zouden kunnen kopen? Of  denkt de regering er te makkelijk over: die vindt al gauw dat je teveel verdient voor een sociale huurwoning, terwijl je te weinig verdient om een woning te kunnen kopen of huren op de vrije markt.

Ik heb slecht nieuws, die wachtlijst gaat ook dit college niet opheffen. Maar we berusten er niet in. We gaan alle mogelijkheden benutten om die wachtlijst kleiner te maken. We zijn bezig een nieuwe woonvisie op te stellen, die na inspraak en overleg met alle belanghebbenden door de raad zal worden vastgesteld. Met die woonvisie gaan de gemeente en de huurders prestatieafspraken maken met de corporatie (Ymere) om de wachtlijst kleiner te maken en woningen te bouwen. Om te bouwen en te verbeteren voor die groepen waarvan we vinden dat zij er het eerst recht op hebben.

Peter Eijking,

wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken